Na een ongeval, trauma, ziekte, of andere gebeurtenis kan het vertrouwde verloop van uw leven zijn doorbroken. De balans is verdwenen. Tact kan u helpen om vanuit uw eigen persoon en karakter nieuwe kansen en mogelijkheden te benoemen en te beleven. Het herwinnen van de autonomie over uw eigen leven komt daarbij voorop te staan. Laat de verstorende gebeurtenis u niet meer leiden, maar geef deze een plek aan de zijlijn. Zo maakt u zelf een sprong naar een volgende levensfase.

Door middel van creatieve gesprekstechnieken en het gebruik van verschillende tools, wordt u geïnspireerd om (nieuwe) doelen en perspectieven te stellen. U geeft weer zelf kleur aan uw leven.

Binnenkort volgt er meer informatie over deze vorm van coaching.

Coachen met paarden

Soms helpt het om inzicht te krijgen in je eigen non-verbale communicatie, je houding en gedrag, en het effect daarvan op anderen. Dit inzicht kan de basis zijn voor een verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Werken met paarden kan in dit proces een hulpmiddel zijn. Paarden worden dan ingezet als een spiegel. Zij reflecteren van nature, instinctief.

Een paard voelt zich prettig als er voor hem of haar wordt gezorgd. Hij of zij heeft behoefte aan een leider. Dit betekent dat als we een veilige en prettige sfeer creëren waarin we de leiding nemen zonder dwang, en eenduidige signalen geven, we alle medewerking van een paard krijgen. Wanneer we echter vanuit dwang leiden, of wanneer onze communicatie niet helder of zelfs tegenstrijdig is, zal een paard dit als onprettig ervaren en daar op reageren.

Als u er voor kiest om in uw coachingssessie gebruik te maken van paarden, laat Tact u kennis maken met de spiegelfunctie van deze dieren. Op een natuurlijke en simpele manier wordt u zich bewust gemaakt van de kracht van uw non-verbale communicatie, houding en gedrag. Door deze aspecten vervolgens bewust in te zetten, kunt u het paard gaan leiden en laten bewegen.

Dit neemt u vervolgens mee in uw eigen ontwikkeling. Door de workshops met paarden heeft u ervaren dat u zelf beweging kunt inzetten. Na een ongeval, trauma, ziekte, of andere gebeurtenis kan dit een trigger zijn om weer zelf het heft in handen te nemen. Om zelf opnieuw doelen en perspectieven te stellen. U bent in staat om van de bank op te staan!

Kennismaking met coaching voor kinderen

Als ouder merk je wel eens dat het moeilijk is om in gesprek te gaan met je kind. Wat gaat er nu echt in hem of haar om? Wat zit hem of haar dwars? Of, hoe kan ik mijn kind prikkelen om net dat stapje meer (of minder) te zetten?

Dit heeft Tact op het idee gebracht om een workshop te ontwikkelen: PonyPret.

Ponypret

Door coachingstechnieken te combineren met de omgang met een pony brengt onze coach een gesprek met het kind op gang. De aandacht van het kind wordt op een speelse manier gevestigd op het dier waardoor gedachten, meningen en eventueel belemmeringen vrij komen. Het kind wordt uitgedaagd om zijn of haar verhaal te doen.

In overleg met het kind en de ouders kunnen vooraf doelen worden benoemd die in het coachingstraject aan bod mogen komen. Denk hierbij aan assertiviteit, leiderschap, zelfvertrouwen, het loslaten van bekend gedrag, durven dromen, enz...

Tact geeft hierbij nadrukkelijk aan dat de workshop geen vorm van (medische of psychologische) therapie is. Deze kennis en ervaring heeft onze coach niet in huis. De intentie van Tact is door coaching de gedachten of gedrag van het kind op enige wijze "in beweging" te krijgen. Mocht meer gerichte therapie wenselijk blijken, dan heeft Tact deze contacten in haar netwerk.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u uw gegevens achterlaten op onze website. Wij bellen u dan voor een afspraak. U mag ons natuurlijk ook bellen op 06-51497640.

Contact

Bent u geïnteresseerd geraakt in de dienstverlening van Tact en wilt u graag persoonlijk kennismaken, vul dan het contactformulier in. Wij bellen u voor een afspraak. Uiteraard kun u ook zelf telefonisch contact met ons opnemen. Kijk voor de overige contactgegevens op de contactpagina.