Tact adviseert en ondersteunt u bij:

 • Aansprakelijkheid bij verkeers-, bedrijfs- en andere ongevallen.
 • Voor werkgevers: het verhalen van loonschade bij arbeidsongeschiktheid.
 • Contractuele kwesties.
 • Algemene Voorwaarden.
 • Hippische zaken.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderwerpen. Graag geven wij u in een persoonlijk gesprek een uitgebreide toelichting.

Aansprakelijkheid bij verkeers-, bedrijfs- en andere ongevallen

Het uitgangspunt in ons rechtsysteem is dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om van deze hoofdregel af te wijken. Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand in het algemeen of in een bepaald geval aansprakelijk is voor schade die een ander heeft geleden. Aansprakelijkheid moet niet worden verward met verantwoordelijkheid.

Maar hoe zit dat dan in mijn geval? Tact adviseert en ondersteunt u daarbij graag.

Er kan sprake zijn van:

 • contractuele aansprakelijkheid;
  U lijdt schade omdat uw wederpartij niet doet wat was afgesproken.
 • aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad;
  U lijdt schade door het feitelijke, onzorgvuldige handelen of nalaten van een ander. In uiteenlopende situaties kan hiervan sprake zijn. Voorbeelden zijn: bij een verkeerssituatie (-overtreding), bij een gevaarlijke situatie in een winkel of bedrijf, bij een gebrekkige gebouw of product, bij gedragingen van dieren, enzovoort.

Voor werkgevers: het verhalen van loonschade bij arbeidsongeschiktheid

Ook werkgevers lopen schade op als een werknemer – bijvoorbeeld in zijn of haar vrije tijd – betrokken is bij een ongeval. Als uw medewerker hierdoor arbeidsongeschikt wordt, moet zijn of haar loon worden doorbetaald. Wettelijk is geregeld dat in ieder geval gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon van de betreffende werknemer moet worden betaald. En dit terwijl hij of zij niet of maar gedeeltelijk voor u werkt. Niet zo prettig natuurlijk.

Als werkgever kunt u een vordering instellen tegen de veroorzaker van het ongeluk waar uw werknemer bij betrokken is geraakt. Dit wordt loonregres genoemd. Het doorbetaalde loon én de in redelijkheid gemaakte reïntegratiekosten, kunt u verhalen op de aansprakelijke partij en/of verzekeraar van het ongeval.

Zeer zeker voor u als ondernemer de moeite waard!

Contractuele kwesties

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: een contract of een overeenkomst.

Een contract is een – schriftelijke of mondelinge – afspraak tussen twee of meer partijen waardoor er onderling rechten en plichten ontstaan. De ene partij levert een prestatie. En de andere partij heeft recht op deze prestatie.

In het consumentenverkeer maakt u dagelijks afspraken, koopt of verkoopt u zaken, of schakelt u mensen in voor klussen. Iedereen kent echter ook de voorbeelden waarbij het met betrekking tot de gemaakte afspraak misgaat. Hierboven kwam u de contractuele aansprakelijkheid al tegen.

Benader Tact als u bij deze kwesties hulp kunt gebruiken. Achteraf, als het – vervelend genoeg – is misgegaan. Maar ook vooraf. Tact kan naar uw eigen wensen en behoeften een maatcontract opstellen.

Bent u ondernemer? Laat Tact eens kijken naar uw Algemene Voorwaarden. Sluiten ze goed aan  aan uw dienstverlening? Zijn ze toereikend? Worden uw klanten (vooraf) goed geïnformeerd? Tact gaat graag met u in gesprek om een maatproduct te leveren.   

Hippische zaken

Edgard Bogers is al jaren actief in de paardensport en geïnteresseerd in aanverwante onderwerpen. Regelmatig wordt hij als jurist benaderd met vragen over hippische zaken.

Tact begeleidt u graag bij:

 • de koop en verkoop van paarden en pony's;
 • het opstellen en beoordelen van contracten bij koop en verkoop van paarden en pony's;
 • geschillen voortvloeiende uit contractuele of verzekeringstechnische hippische kwesties;
 • het beoordelen van aansprakelijkheid bij voorvallen en ongevallen met paarden;

Wij zijn uitermate bekend met de in de branche gebruikte terminologie en de cultuur van paardensportliefhebbers en -beoefenaren. Tact begrijpt waar u het over heeft.

Contact

Bent u geïnteresseerd geraakt in de dienstverlening van Tact en wilt u graag persoonlijk kennismaken, vul dan het contactformulier in. Wij bellen u voor een afspraak. Uiteraard kun u ook zelf telefonisch contact met ons opnemen. Kijk voor de overige contactgegevens op de contactpagina.