Het overkomt u. Een aanrijding. Een bedrijfsongeval. Een medische fout. Mishandeling. U raakt daarbij gewond, maar wat dan?

In deze situaties staat Tact u met raad en daad bij. U hoeft zich geen zorgen te maken over het papieren werk er om heen. U kunt zich volledig richten op uw herstel. Dat geeft rust. Hieronder vindt u informatie over aspecten waarmee u in een letselschadetraject te maken krijgt. Graag geven wij u in een persoonlijk gesprek een uitgebreide toelichting.

Op wie kan ik mijn schade verhalen?

Daarvoor is het belangrijk om te weten of het letsel en de overige schade is ontstaan door toedoen of schuld van een ander. Is dit het geval, dan kan die partij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Bijna iedere persoon of bedrijf is voor aansprakelijkheid verzekerd door middel van een Aansprakelijkheids-verzekering Particulier (AVP), een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB), of in een andere vorm. De betreffende verzekeraar kan worden aangesproken om de veroorzaakte schade in behandeling te nemen en uiteindelijk te vergoeden.

Tact onderzoekt voor u aan de hand van alle feiten en omstandigheden of er sprake is van aansprakelijkheid van een ander. En zo ja, of het evenement onder de polisdekking van een verzekering valt. Indien er juridisch en verzekeringstechnisch mogelijkheden zijn, zal Tact hiervoor het initiatief nemen en de nodige contacten onderhouden.

Welke schade kan ik vergoed krijgen?

Dit hangt van enorm veel details af. Iedere persoon en iedere situatie is namelijk anders. Uw letsel, leeftijd, woon- en gezinsituatie, werk, en hobbies spelen hierbij onder andere een rol. Zo kunnen er kosten op korte termijn gemaakt moeten worden. Maar het ongeval kan ook op lange termijn (financieel) consequenties voor u hebben.

Om uw schade goed te kunnen inventariseren en te beoordelen, vindt Tact regelmatig en persoonlijk contact met u en (eventueel) uw gezinsleden belangrijk. Door elkaar uitgebreid van informatie te voorzien, kan een adequate schadevergoeding worden vastgesteld en verhaald.

Om u een idee te geven van welke schadeposten er kunnen zijn:

 • een vergoeding voor beschadigde kleding,
 • een kilometervergoeding voor het reizen naar artsen en/of therapeuten,
 • een vaste dagelijkse vergoeding voor het verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum,
 • een bijdrage voor de (extra) hulp in de huishouding door gezinsleden of anderen,
 • een vergoeding voor misgelopen inkomen (het zogenaamde verlies aan arbeidsvermogen),
 • een bedrag voor klussen in uw huis en tuin, dat u eerder altijd zelf deed,
 • een vergoeding voor de pijn en ongemak dat het ongeval met zich heeft meegebracht (het zogenaamde smartengeld),
 • en nog veel meer.

Het is niet eenvoudig om de omvang van uw letselschade te bepalen. Ervaring en deskundigheid spelen hierbij een uiterst belangrijke rol. Keer op keer blijkt Tact daarom van grote betekenis te zijn voor haar cliënten.

Waaruit bestaat de ondersteuning en begeleiding verder?

In een letselschadetraject gaat het niet alleen om geld. Het bereiken van een uitstekende schaderegeling betekent niet dat enkel het ontstane financiële nadeel wordt verhaald. Er is ook aandacht voor:

 • verwerking van de ingrijpende gebeurtenis,
 • het medisch in kaart brengen van het letsel en de (eventuele) blijvende gevolgen,
 • het begeleiden bij arbeidsongeschiktheid naar werkhervatting of naar een andere passende baan,
 • eventuele voorzieningen en aanpassingen in uw woonomgeving, en
 • grip krijgen op de veranderde situatie en toekomst.

Naast de kennis en vaardigheden die Tact hiervoor zelf in huis heeft – zie het blok Coaching op onze website – beschikken wij over een uitgebreid netwerk van externe specialisten. U kunt hierbij denken aan een medisch adviseur, die aan de hand van informatie van uw eigen artsen en therapeuten een medische beoordeling geeft. Het kan daarnaast ook gaan om een arbeidsdeskundige en/of een reïntegratie-deskundige met aandacht voor uw woon-, zorg- en werkomgeving.

Tact blijft hierbij uw aanspreekpunt en begeleidt u bij te nemen stappen en beslissingen.

Wat kost het mij?

Het eerste oriënterende gesprek met Tact is gratis. Wij geven u graag kosteloos een eerste advies.

Indien u daarna kiest voor de verdere belangenbehartiging door ons kantoor, verrichten wij onze werkzaamheden op basis van een in de markt gebruikelijk uurtarief.

In eerste instantie zal u onze nota's echter niet zien. Onze declaraties leggen wij neer bij de aansprakelijke partij en/of verzekeraar. Wettelijk zijn zij namelijk verplicht om de redelijke kosten van juridische bijstand te vergoeden. Deze (buitengerechtelijke) kosten vormen een onderdeel van uw (letsel-)schade. Ook de kosten van onze medisch adviseur, arbeidsdeskundige en eventueel andere betrokkenen worden bij hen in rekening gebracht.

Mocht blijken dat de aansprakelijke partij en/of verzekeraar uw kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoeden, dan laten wij u dit direct weten. Met eventuele naverrekening gaat Tact integer en discreet om. Wij laten u niet voor verrassingen staan.

Bij het aangaan van de samenwerking met ons bureau informeren wij u graag verder over het bovenstaande.

Contact

Bent u geïnteresseerd geraakt in de dienstverlening van Tact en wilt u graag persoonlijk kennismaken, vul dan het contactformulier in. Wij bellen u voor een afspraak. Uiteraard kun u ook zelf telefonisch contact met ons opnemen. Kijk voor de overige contactgegevens op de contactpagina.